Stormkast

Norges viktigste møteplass om morgendagens muligheter.

16. februar 2017  – USF Verftet

Bli med i Stormkastnettverket i Slack og møt drivkrefter i andre bransjer

Meld deg på Stormkast i Slack

Program 2017

Drivkreftene

Fest setebeltene. Vi starter dagen med en pedagogisk og svimlende gjennomgang av de teknologiene og endringene som vil prege alle bransjer i årene som kommer. På ulike måter. 

Mer om temaet

9:00 - 9:10 Innlegg

Åpning

9:10 - 9:30 Innlegg

Stormvarsel - endringskreftene fremover

Stormvarsel er en fremtidsrapport. Vi dykket dypt i utviklingstrender, scenarioer og markedstrender, og tar med oss hovedkonklusjoner til overflaten. En svimlende gjennomgang av de teknologiene og endringene du må ta høyde for de neste 3-5 årene. Vi gir også eksempler på bedrifter som har lyktes i å utnytte drivkreftene til å realisere nye muligheter.

Innovasjon fra innsiden

Hvordan skape virksomheter som både preges av høy produktivitet og evne til å tenke nytt?

Mer om temaet

9:30 - 10:30 Innlegg

Å kombinere produktivitet og nyskaping

De fleste virksomheter bruker tiden sin på effektivisering og forbedring av eksisterende løsninger. Dessverre har god kontroll en tendens til å drepe evnen til nyskaping. De bedriftene som gjør det best klarer å kombinere høy produktivitet med en evne til å fange opp og prøve ut nye ideer. I denne interaktive og praktiske sesjonen vil Alexander Osterwalder vise hvordan en organisasjon kan skape rom for læring, utforskning og eksperimentell innovasjon.

10:30 - 11:00

Pause

Å snu en tungvekter

Hvordan gjør man en stor og kompleks organisasjon lettere på foten? 

Mer om temaet

11:00 - 11:20 Lyntaler

Schibsteds dramatiske vending

De fleste store organisasjoner sliter med teknisk gjeld, lange beslutningsveier og omstendelige prosesser. Schibsted har de siste årene gått fra et linjestyrt hierarki til et tverrfaglig økosystem preget av teamarbeid. 

11:20 - 11:40 Innlegg

The Choice Lab - akademisk disrupsjon

De tverrfaglige forskningsprosjektene til The Choice Lab på NHH vekker internasjonal oppsikt. Det fremadstormende kunnskapsmiljøet utfordrer både økonomisk teori og etablerte organisasjonsmodeller. Hva kan andre lære?

11:40 - 12:10 Diskusjon

Hva nå, oljebransje?

Vi inviterer to ledere fra Staoil og Aker Solutions, to av landets virkelig store arbeidsgivere, til en samtale om pågående endringer i bransjen. Hvordan påvirker teknologiendringer, prisfall og produktivitetspress verdikjeden? Hva betyr det for organisasjonskultur og forretningsmodeller? Sesjonen innledes med en orientering om Statoils perspektiver og pågående endringsprosesser. Sesjonen ledes av Marit Holm fra Sysla.

12:10 - 13:00

Lunsj

Digitalt mener alvor

Det er ikke lenger tvil: Alle bedrifter må utnytte digitale muligheter. Men hvor begynner man? Og hva kan egentlig data brukes til?

Mer om temaet

13:00 - 13:35 Innlegg

Tranformasjon i praksis

Hvordan skaper du en dynamisk, digital merkevare? Hvordan dyrke samspillet mellom kultur og teknologi? Hvordan kan du frigjøre organisasjonen din fra gammel sedvane? Bli utfordret av McGovern, en av Europas ledende tenkere innen brukerorientering og digitalisering. (Foredrag på engelsk)

13:35 - 13:55 Innlegg

Det viktigste jeg har lært

Chris Atherton er britisk designer, psykolog og hjerneforsker. Hun trives best som pådriver i komplekse digitale omstillingsprosjekter, og har jobbet med omstilling for blant annet britiske myndigheter (gov.uk), BBC og Skype. Hva er de aller viktigste erfaringene hun har gjort seg? (Foredrag på engelsk) 

13:55 - 14:15 Innlegg

Når data settes fri

Vi står overfor neste fase i digitaliseringen. Når data frikobles fra applikasjoner og organisasjoner, oppstår grunnlaget for ny og overraskende innovasjon. Få status for digitalisering av offentlig sektor i Norge, hva det kan bety fremover, og hva private aktører kan lære.

14:15 - 14:45

Pause

De som lykkes

Det er krevende tider, men det finnes selskaper som har eventyrlig suksess. 

Mer om temaet

14:45 - 15:00 Innlegg

Suksess eller #fail - bankens perspektiv

Hva tenker banken når de tar risiko på vegne av gründere eller vekstbedrifter? Hvilke kvaliteter ser de etter, når rammebetingelser og teknologi er i endring? Få perspektiver fra Ragnhild Fresvik, konserdirektør for bedriftsmarked i SPV.

15:00 - 15:30 Diskusjon

De som lykkes: diskusjon

Vi samler tre av de fremadstormende gründerne i en diskusjon om det å starte nye virksomheter. Hva skal til for å lykkes fremover? Vi har invitert tre av de mest spennende utfordrerne på Vestlandet til en samtale om suksess. Sixty erobrer verdensmarkedet med digital tv-teknologi. Fec vil innføre delingsøkonomien i industrien. Og Bergen Carbon Solutions vil ta CO2, oljebransjens avfallsprodukt, og benytte dem i produksjon av moderne nanomaterialer. Samtalen ledes av Knut Melvær, interaksjonsdesigner i Netlife Research Bergen AS. 

15:30 - 15:50 Innlegg

Fra digitalisering til systemskifte

Johan Hallesby (Urban Infrastructure Partner/Osly Bysykkel) vil gjøre byer smartere gjennom å kombinere fysisk infrastruktur, brukervennlige tjenester. Han er en av landets mest teknologismarte hoder. Med utgangspunkt i egen virksomhet vil han samle trådene og heve blikket. Hvordan bygge helhetlige virksomheter der nettverk, organisasjon, forretning og teknologi trekker i samme retning?

15:50 - 16:00

Avslutning

Vi avslutter konferansen med et viktig spørsmål til salen.

16:00 - 22:00

Etterdønning

Praten fortsetter over bobler, bar og fingermat i Sardinen. 

Stormkast 2016

98,4 prosent av deltakerne fra årets konferanse sier at de ønsker å delta igjen i 2017. 

– Det er en meget viktig og spennende "cross-bransje" konferanse, med solid forankring i Vestlandets muligheter.

Deltaker 2016

– Stormkast velger kontroversielle talere som har unike perspektiver og setter det inn i en ramme der det dannes en fortelling om hva det er man opplever. Få steder kan man lære så mye på én dag som under Stormkast.

Andreas Egge Thorsheim 
Gründer i Otovo AS

Noen av bidragsyterne fra Stormkast 2016:

Bli med i Stormkastnettverket i Slack og møt drivkrefter i andre bransjer

Meld deg på Stormkast i Slack